نمایش 1 - 4 از 4
دختر یعنی نجابت
من یک دخترم و تمام دخترانگی هایم را زیر پرده ی نجابت نگاه میدارم....
 	 ماجرای من و لباسهای پسرم(3)
عدد ۱۳۵۷ را روی پارچه تریکو درآوردم و بعد از دوختن روی لباس با رنگ پارچه برایشان دست و پا و چشم و ابرو کشیدم تا صورت عروسکی پیدا کند و برای بچه ها جذابتر باشد.
حماسه عاشورا در ایرن
فراموش نمی‌کنیم در روز عاشورای حسینی، فتنه‌گران چه کارهایی کردند ! آنها غافل بودند که هر کس با خاندان علی (علیه‌السلام) و فرزندانش دربیفتد بلاشک نابود خواهد شد . ‏
کمی هم خجالت بکشیم...
اگر این را می نویسم دلیلش این نیست که نسل اندر نسل ما با سگ جماعت مشکل داشته و آن را باعث و بانی تمام بدبختی های ملت می دانسته بلکه برعکس خوب می دانیم حیوانی مفید تر و وفادارتر از سگ در نظام خلقت آفریده نشده و تا آنجا که می شود باید در مصارف صحیح مانند پاسبانی، زلزله، شکار، کمک به پلیس و سایر موارد از این حیوان بهره برد.