نمایش 1 - 1 از 1
شبنم ها , afkl ih, مدیر مهد , shabnamha.ir, مهد غنچه ها
گفتگو با یکی از مدیران موفق مهد کودک:
یکی از مدیران موفق مهد های کودک گفت: آموزش صحیح برای کودکان در اولویت قرار دارد برای همین باید در انتخاب مربی همه پارامترهای تحصیلات , فن بیان , نحوه ارتباط گیری با کودکان و مسئولیت پذیری در انجام تعهدات مورد توجه قرار گیرد.
10/16/1395 - 15:52
اشتراک در مربی مهد کودک