نمایش 1 - 1 از 1
شبنم ها, shabnamha, سرعت انتقال محاسبات ذهنی, afkl ih, shabnamha.ir
کتابی از نابغه ریاضی جهان:
کتاب حاضر از جمله تألیفات علی بیات موحد است که در باب محسبات ذهنی و ارائه راههای آموزش آن نوشته شده و ادای دین او به هموطنان نوجوان و جوان خویش است.
10/22/1395 - 10:02
اشتراک در علی بیات موحد