نمایش 1 - 1 از 1
کارت تلفن,تلفن همگانی,کمبود کارت تلفن,همدان,اداره مخابرات,shabnamha.ir,شبنم همدان,afkl ih
پس از اینکه کارت‌های تلفن همگانی 2 هزار تومانی به دلیل توقف تولید فاقد اعتبار شدند ـ تا پایان سال گذشته این کارت‌ها اعتبار داشت ـ از آن زمان به بعد کارت‌های تلفن همگانی 5 هزار تومانی وارد بازار عرضه شد.در این میان به دلیل کمبود کارت‌های تلفن همگانی سودجویان نیز از فرصت استفاده کرده و آنها را به قیمت بالایی حتی دو برابر و گاهی سه برابر به فروش رسانده‌اند.
10/22/1395 - 12:48
اشتراک در کمبود کارت تلفن