نمایش 1 - 1 از 1
عدم نظارت بر نحوه عملکرد شرکت های بازاریابی شبکه ای که با مجوز رسمی فعالیت می کنند، موجب شده است این شرکت ها به راحتی قوانین وضع شده از سوی مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران را نقض کرده و دنباله رو شرکت های هرمی باشند.
03/26/1399 - 12:15
اشتراک در تجارت الکترونیک