نمایش 1 - 1 از 1
آمریکا,کودتا,اسناد کودتا,کودتای 28 مرداد,shabnamha.ir,شبنم همدان,afkl ih,شبنم ها
اتهام مخالفت کاشانی با ماندن مصدق؛
وزارت امور خارجه آمریکا برای نخستین بار کتاب اسناد مرتبط با کودتای ۲۸ مرداد که به سرنگونی دولت محمد مصدق منجر شد را منتشر کرده است.
03/27/1396 - 01:40
اشتراک در اسناد کودتا