نمایش 1 - 1 از 1
به مناسبت روز همدان:
روز همدان روز بزرگداشت شهری به قدمت سه هزار سال است که با داشتن دانشمندانی چون بوعلی تاریخ به این شهر می بالد.
06/01/1396 - 09:43
اشتراک در شعر همدانی