نمایش 1 - 2 از 2
داشتن قدرت، به معنای سرکوب کردن احساسات یا وانمود کردن به «خوب» بودن نیست. دختران باید یاد بگیرند که داشتن قدرت و استحکام، یعنی صداقت داشتن نسبت به خویشتن.
01/29/1397 - 08:37
زنان,سلامت زنان,زندگی سالم,ورزش,سوخت و ساز بدن,shabnamha.ir,شبنم همدان,afkl ih,شبنم ها
سلامت زنان;
برای داشتن یک زندگی سالم و شاد، توسعه عادات درست و داشتن سبک زندگی سالم مهمترین ابزار برای حفظ سلامتی است.
08/05/1396 - 11:05
اشتراک در زندگی سالم