نمایش 1 - 1 از 1
به منظور حمایت از مردم مظلوم فلسطین و محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی مردم همدان امروز در میدان امام زاده عبدالله تجمع خواهند کرد.
02/26/1397 - 10:59
اشتراک در مردم فلسطین