نمایش 1 - 1 از 1
اینترنت اشیا فناوری جدیدی است که در حال حاضر استفاده از آن در کشورهای مختلف جهان صورت می گیرد و در این گزارش با این تکنولوژی جدید آشنا می شوید.
07/11/1400 - 13:54
اشتراک در اینترنت اشیا ، هوش مصنوعی ، اینترنت پرسرعت