نمایش 1 - 1 از 1
تحلیل
برخی بر این باورند که علت «قتلگاه» شدن فضای مجازی آن است که همۀ افراد مؤمن و حزب‌اللّهی و انقلابی در آن حضور فعال ندارند و اگر چنانچه همۀ این دوستان با حجم وسیع و تمام توان و مجاهدانه و شبانه‌روز در این عرصه به فعالیت علیه دشمنی‌های دشمن بپردازند، می‌توان این تهدید را به فرصت تبدیل کرد یا دست‌کم از وضعیت «قتلگاه» خارج نمود
02/31/1401 - 10:48
اشتراک در فضای مجازی ، قتلگاه ، مدیریت ، سواد رسانه