نمایش 1 - 2 از 2
شبنم ها , afkl ih, امنیت شغلی , shabnamha.ir, حقوق شهروندی
اهداف تبلیغاتی:
وقتی صحبت از منشور حقوق شهروندی می شود به یاد کارگرانی می افتیم که حتی در شعارهای زیبای تبلیغاتی هم نادیده گرفته شده اند. کارگرانی که فقط در برخی فصول و برخی روزها حق زندگی دارند. امنیت شغلی تنها خواسته کارگران از دولت است.
10/10/1395 - 14:40
رابطه نبود امنیت شغلی و بروز افسردگی
پژوهشگران ایتالیایی در مطالعات چهار ساله خود با بررسی مدارک پزشکی و شرایط اشتغال ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر دریافتند که ارتباط مستقیمی بین افزایش مشکلات روحی و عدم امنیت شغلی وجود دارد.
03/30/1394 - 12:56
اشتراک در امنیت شغلی