نمایش 1 - 1 از 1
عروس و مادر شوهر
همه با هم:
عینک خوش بینی تهیه کنید. خوشبین باشید. مادرشوهرتان دشمن شما نیست. اگر برخی رفتار های او را با تفسیر مثبت پیش خودتان حلاجی کنید این قدر احساس منفی نخواهید داشت.
02/09/1395 - 16:44
اشتراک در عروس و مادر شوهر