نمایش 1 - 1 از 1
خسارت محض برجام
اگر رییس جمهور روحانی ادعای ولایتمداری دارد ، همین جا باید ترمز برجام و برجام ها را بکشد و دیگر حرفی از ان به میان نیاورد.
02/09/1395 - 16:48
اشتراک در خسارت محض برجام