نمایش 1 - 3 از 3
عدم نظارت بر نحوه عملکرد شرکت های بازاریابی شبکه ای که با مجوز رسمی فعالیت می کنند، موجب شده است این شرکت ها به راحتی قوانین وضع شده از سوی مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران را نقض کرده و دنباله رو شرکت های هرمی باشند.
03/26/1399 - 12:15
شبنم ها , afkl ih, network marketing, بازاریابی شبکه ای
تحلیلی بر فضای روانی حاکم بر فعالیتهای خرد اقتصادی:
استحکام شرکت هایی که توسط بازاریابی شبکه ای یا network marketing اداره میشوند ، در تداوم خرید مشتریان بوده و همین باعث میشود که متولیان آن یک تشکیلات منظم را سازماندهی کرده و بر روی بخش طمّاع ذهن اعضاء و تهییج روحی آنها کار کنند.
03/24/1399 - 11:49
بازی با احساسات جوانان,درآمدهای گزاف,بازاریابی شبکه ای,جوانان پولدار,جوانان و بازاریابی شبکه ای,پرزنت,درآمدزایی,shabnamha.ir,شبنم همدان,afkl ih,شبنم ها
یکی از اساسی ترین ترفندهای بازاریابی شبکه ای برای عضو گیری و حفظ مجموعه ها، بازی با احساسات افراد بخصوص جوانان است.
03/17/1399 - 12:00
اشتراک در بازاریابی شبکه ای