هواشناسی همدان
9. فروردين 1399 - 16:23   |   کد مطلب: 11382
عادت به مطالعه در بین افراد جامعه یکی از معیارهای توسعه فرهنگی است.

عادت به مطالعه در بین افراد جامعه یکی از معیارهای توسعه فرهنگی است. یکی از فاکتورهای اثرگذار بر عادت به مطالعه و حوزه فرهنگ کتابخوانی، امکانات و فرصت‌هایی است که در این راستا در یک جامعه ایجاد شده یا رشد داده می‌شود.

دیدگاه شما

آخرین اخبار