هواشناسی همدان
14. دى 1398 - 10:58   |   کد مطلب: 24132
کاربران شبکه های مجازی هم در کنار شهرندان حقیقی به شهادت سردار سلیمانی واکنش نشان دادند.

کاربران شبکه های مجازی هم در کنار شهرندان حقیقی به شهادت سردار سلیمانی واکنش نشان دادند.

 

در ادامه فیلمی از این واکنش ها را مشاهده می کنید.

دیدگاه شما