هواشناسی همدان
24. دى 1398 - 11:48   |   کد مطلب: 24148
استعمار در عصر رسانه به گونه ای تازه وارد عمل شده است که با استعمار کهنه کاملا متفاوت است.

 ویژگی‌های استعمار فرانو عبارتند از:

1️⃣ عـدم مشروعیت مبارزه ضد سلطه
2️⃣ ایجاد حکومت‌های منتخب مـلی و وابسته به نظــام  سلطه جهانی
3️⃣ استفاده از زور نرم‌افزاری (قدرت نرم)
4️⃣ قلمرو زدایی
5️⃣ حذف مفهوم استقلال
6️⃣ تحمیل قراردادهای یک سویه بین‌المللی
7️⃣هویت‌زدایی فرهنگی سیاسی و اقتصادی (از ملل  تحت سلطه)
8️⃣ معرفی آمریکا به عنوان کعبه آمال

دیدگاه شما

آخرین اخبار