هواشناسی همدان
10. ارديبهشت 1399 - 8:47   |   کد مطلب: 24320
تهدیدهای خانوادگی فضای مجازی
تنوع طلبی جنسی
فضای مجازی به علت گستردگی وماندگاری اطلاعات و عدم نظارت بر آن محیط مناسبی برای ارائه محتواهای جنسی وتحریک کننده هست.

جذابیت وسوسه کننده این گونه محتواها و فریب دادن کاربران توسط تولید کنندگان، افراد را به دیدن عکس ها، تصاویر مستهجن و مفاهیم مبتذل هدایت می کند. باتوجه به اینکه در فضایی به این گستردگی (اینترنت) چنین صحنه هایی بسیار متعدد و متنوع است؛ از این رو، فرد بدون آنکه خود بخواهد دچار روحیه تنوع طلبی جنسی شده ودر مسیر انحراف قرار می گیرد.

دیدگاه شما

آخرین اخبار