هواشناسی همدان
29. تير 1399 - 15:17   |   کد مطلب: 24461
برخی از موجودات زنده بسیار برای انسان خطرناک هستند.

شکارچیان طبیعت تنها شیر، ببر، مار و خرس نیستند و در این کره خاکی موجوداتی زیست می کنند که حتی لمس کردن آنها هم می تواند به قیمت زندگی تمام شود.

دیدگاه شما

آخرین اخبار