15. تير 1401 - 9:46   |   کد مطلب: 25074
سیاستمدار با لبخند به دوستش گفت ببین می توانیم فقط با یک الاغ و یک حاشیه سازی کوچک خیلی ها را از متن اصلی غافل کنیم!

به گزارش شبنم ها،

مشهور است دو سیاستمدار در رستورانی نشسته بودند.‌ گارسون از این سیاستمداران پرسید الان شما در مورد چه چیزی صحبت میکنید؟ سیاستمدار پاسخ داد در مورد جنگی که در آن ۴۰۰۰ انسان و ۱ الاغ کشته شده اند!!
گارسون با تعجب پرسید؟ حالا ماجرای آن یک الاغ چه بوده و چرا و چگونه کشته شده؟!
سیاستمدار با لبخند به دوستش گفت ببین می توانیم فقط با یک الاغ و یک حاشیه سازی کوچک خیلی ها را از متن اصلی غافل کنیم!

گاهی واقعیت تلخ امروز ما هم همین است و امروز در دنیای سیاست برخی کنشگران رسانه ای و سیاسی در طویله خود الاغ های در بند بیشماری دارند تا  با رها کردن آن افکار عمومی را درگیر یک حاشیه بی ارزش کنند! ؛

به عنوان مثال در شرایط کنونی که میلیون ها جوان در یک میتینگ خودجوش سرود سلام فرمانده را زمزمه کرده اند گر چه هر قبح شکنی بایست محکوم شود ولی نگاه غیرکارشناسانه به موضوع ، امنیتی کردن سوژه های جامعه شناسانه و ضریب دادن و بازنشر بیش از حد حرکت چند دخترنوجوان در خیابان چمران شیراز به نوعی تکرار همان داستان گارسون است!

آیا نباید از خود بپرسیم چرا با گذشت روزها از این ماجرا هنوز برخی فعالان سیاسی مانند جناب سعید حجاریان در استوری اینستاگرام خود همچنان به دنبال زنده نگه داشتن این سوژه خیابان چمران است؟ رمز این توقف، تکرار و مانور رسانه ای چیست؟

بگذریم؛ که در همین راستا برخی دلفین های سیاسی و شومن های سلبریت مانند سرکار خانم فائزه هاشمی یا تتلو و سحر قریشی و ... هرازچند گاهی با یک حاشیه سازی چند روز افکار عمومی را بی جهت درگیر خزعبلات حاشیه ساز خود میکنند.

دوستان عزیز خطای گارسون این بود که فقط الاغ را دید و....

دیدگاه شما