هواشناسی همدان
10. فروردين 1399 - 10:22   |   کد مطلب: 11221
خودکشی عملی است که اکثر جوامع آن را منع می کنند. هیچ عملی چنین یاد بود تلخ و ماندنی برای دوستان و خویشاوندان نمیگذارد. این اقدام ، حیرت ، گناه ، شرم و لکه ننگی از خود به جای میگذارد که ممکن است بر دوش خویشاوندان تا دم گور سنگینی کند .

خودکشی فاجعه آمیز ترین پیامد افسردگی است ، و افسردگی پیش درآمد اکثر خودکشی ها است. مرگ یک جوان به خاطر امید ها و آرزوهای تحقق نیافته او به شدت متاَثر کننده است. بتهون هنگام جوانی ، قبل از ساختن سمفونی دوم خود تقریباً مرده بود. آنچه باعث شد او دوباره به زندگی خود ادامه دهد این فکر بود که هنوز بهترین اثری که درونش بود را نساخته است. خودکشی عملی است که اکثر جوامع آن را منع می کنند. هیچ عملی چنین یاد بود تلخ و ماندنی برای دوستان و خویشاوندان نمیگذارد. این اقدام ، حیرت ، گناه ، شرم و لکه ننگی از خود به جای میگذارد که ممکن است  بر دوش خویشاوندان تا دم گور سنگینی کند . اغلب  به نظر فردی که جان خود را می گیرد خود کشی عاقلانه است ولی او معمولاً درباره این تصمیم به شدت مردد است .شاید دانستن باورهای نادرست در مورد خودکشی و واقعیت های علمی وآمای در مورد آن راهی برای کم شدن آمار خود کشی باشد.

 باور نادرست این است که افرادی که از کشتن خود حرف میزنند ، خودشان را نمیکُشند اما واقعیت این است که از هر 10 نفری که خود را کشته اند ، 8 نفر درباره مقاصد خود هشدارهای صریح داده اند.

باور دیگر این است که افرادی که خودکشی می کنند برای مردن تصمیم قطعی گرفته اند.  اما واقعیت چیز دیگری است، اغلب این افراد درباره زندگی کردن یا مردن تردید دارند. آنها اغلب با مرگ قمار می کنند ، و نجات دادن خودشان را به دیگران واگذار می کنند.

باور اشتباه دیگر در مورد خودکشی این است که  فردی به خود کشی گرایش داشته باشد ،  این گرایش  همیشگی است.  اما واقعیت این است که معمولاً افرادی که آرزو دارند خودشان را بکشند ، فقط برای مدت محدودی گرایش به خودکشی دارند. آرزوهای مربوط به خودکشی اغلب به افسردگی مربوط است.

در مورد افسردگی عموم مردم فکر می کنند که خطر خودکشی زمانی بر طرف میشود که فرد شروع به بهبود  میکند.  یک واقعیت بسیار مهم در این زمینه که فاجعه بار است، این است که اغلب خودکشی ها  تقریبا زمانی رخ میدهد که فرد هنوز افسرده است،  تقریباً سه ماه بعد از شروع بهبودی ،  درست در همین زمان است که فرد دسترسی بهتری به سلاحهای لازم و نیز انرژی بیشتری برای به اجرا در آوردن برنامه های خودکشی دارد، نه زمانی که او در بیمارستان و در اوج افسردگی است. دانستن این امر می تواند کمک زیادی به اطرافیان بیمار افسرده برای  مراقبت و نجات جان  او بکند.

باور غلط دیگر درباره خود کشی این است که خود کشی در بین ثروتمندان روی میدهد اما  خودکشی  در تمام سطوح جامعه روی میدهد. برخی تصور می کنند اقدام خود کشی اقدام فردی بیمار است و فردی که خود کشی میکند تقریباً همیشه نا خشنود است ولی او الزاماً بیمار روانی نیست خود کشی میتواند اقدام معقولی باشد که در قسمت بعد بیشتر در مورد آن و انواعش توضیح خواهم داد.

 

یادداشتی از سهیلا آقاجانی/ کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

انتهای پیام / ن

دیدگاه شما

آخرین اخبار