نمایش 1 - 1 از 1
معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت:
ثروت و قدرت همواره زنان را از حضور تأثیرگذار دور کرده‌اند. ارزش‌های حاکم که حتی درون زنان نیز نهادینه شد، زمینه‌های ورود به سیاست را در آن‌ها کم کرده؛ لذا می‌بینیم زنان بیشتر تمایل به حضور اجتماعی دارند و این وضعیت خاص جامعه ما نیست.
08/19/1395 - 14:31
اشتراک در زنان در عرصه سیاست