نمایش 1 - 1 از 1
شبنم ها , afkl ih, سرد شدن زندگی مشترک, shabnamha.ir, فراز و نشیب های زندگی
بررسی روانشناختی نشیب و فرازهای زندگی مشترک به زبان ساده:
بسیاری از زوجها در ادامه زندگی مشترک خود به مشکلات عدیده ای از جمله "سردیِ احساسات نسبت به یکدیگر" دچار میشوند که این اتفاق عوامل متعددی دارد. در این نوشته ضمن بیان برخی از عوامل مهم و تعیین کننده ، سعی شده است که راهکارهای پیشگیری و یا مقابله به زبان ساده شرح داده شود.
10/22/1395 - 03:33
اشتراک در سرد شدن احساسات