نمایش 1 - 1 از 1
نشاط اجتماعی ، انسجام اجتماعی ، برنامه های هوشمندانه ، ارتقای شادابی جامعه,shabnamha.ir,شبنم همدان,afkl ih
تقویت نشاط اجتماعی
فرهنگ سازیِ لازم، برای اجرای برنامه‌های متنوع و آموزش مهارت‌های زندگی از الزامات اصلی تأمین شادی و نشاط اجتماعی محسوب می‌شود و طبیعتا رسانه‌های جمعی، مکتوب، مجازی و بخصوص صدا و سیما در تقویت این امر نقشی تعیین کننده‌ای ایفا می‌کنند.
10/22/1395 - 16:50
اشتراک در نشاط اجتماعی