نمایش 1 - 1 از 1
همدان,جشنواره,جشنواره پویا نمایی,ترویج فرهنگ کتاب خوانی,shabnamha.ir,شبنم همدان,afkl ih
با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب‌خوانی
موضوع این جشنواره ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب‌خوانی است تا بستری را برای علاقه‌مندسازی کودکان و نوجوانان فراهم آورد.
10/22/1395 - 19:51
اشتراک در جشنواره پویا نمایی