نمایش 1 - 1 از 1
کادر درمان و تعدادی از نجات یافتگان از مرگ، به مناسبت پنج هزارمین مدیریت موفق سکته حاد قلبی در بیمارستان فرشچیان همدان گردهم آمدند و این اهدا زندگی به بیماران را جشن گرفتند.
09/04/1402 - 14:24
اشتراک در خبر، احیا ، سکته قلبی