نمایش 1 - 2 از 2
مسئول واحد شناسایی نسوج و اعضا پیوندی دانشگاه علوم پزشکی همدان از اهدای عضو یک مادر ۶۴ ساله به بیماران نیازمند خبر داد و گفت: ششمین اهدای عضو همدان امسال ثبت شد.
09/19/1402 - 09:55
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: اعضای بدن بیمار همدانی به سه بیمار نیازمند زندگی دوباره بخشید.
09/05/1402 - 10:19
اشتراک در خبر، اهدا عضو