نمایش 1 - 3 از 3
شبنم ها , afkl ih, امنیت شغلی , shabnamha.ir, حقوق شهروندی
اهداف تبلیغاتی:
وقتی صحبت از منشور حقوق شهروندی می شود به یاد کارگرانی می افتیم که حتی در شعارهای زیبای تبلیغاتی هم نادیده گرفته شده اند. کارگرانی که فقط در برخی فصول و برخی روزها حق زندگی دارند. امنیت شغلی تنها خواسته کارگران از دولت است.
10/10/1395 - 14:40
امین‌زاده در دیدار رییس پلیس پیشگیری ناجا
دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی، برخورداری از پلیس مقتدر را از اصلی‌ترین حقوق شهروندان معرفی کرد.
07/29/1395 - 01:59
shabnamha.ir , shabnamha , afkl ih , شبنم ها , دستورالعمل عفاف و حجاب;
از سوی ستاد مرکزی صانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت کشور
ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت کشور، دستور العمل برنامه های 10 گانه درون سازمانی ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در دستگاه های اجرایی (ویژه مدیران، کارکنان و مراجعین) را ابلاغ کرد.
02/08/1394 - 14:02
اشتراک در حقوق شهروندی