نمایش 1 - 3 از 3
کودکان یمنی مهم‌ترین قربانیان تجاوز عربستان به کشور یمن طی 3 سال گذشته هستند.
08/14/1397 - 23:14
شبنم ها , afkl ih, یونیسف , shabnamha.ir, سوئ تغذیه کودکان
صندوق کودکان سازمان ملل متحد نسبت به سوءتغذیه حاد کودکان یمنی هشدار داد.
09/24/1395 - 03:17
 قدردانی مدیر اجرایی یونیسف از توجه ویژه وزیر بهداشت ایران به وضعیت کودکان یمنی
مدیر اجرایی صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) از توجه ویژه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به وضعیت کودکان در یمن قدردانی کرد.
03/20/1394 - 11:22
اشتراک در کودکان یمن