نمایش 1 - 3 از 3
شبنم ها , afkl ih, shabnamha.ir, زایمان طبیعی, قابله , ماما, نوزاد,
مربی دانشکده مامایی در گفتگو با شبنم همدان:
یک مربی مامایی اظهار داشت : در گذشته قابله شکم مادر را با روغن بادام چرب می کرد وبرای زیاد شدن درد وی از جوشانده گل بومادران استفاده می کرد . اما قابله ها فقط توانایی کنترل زایمانهایی را داشتند که هیچ گونه عوارضی آن را تهدید نمی کرد و در صوورت بروز عوارض مادر جان خود را از دست میداد.
10/22/1395 - 15:58
در مصاحبه با نوشین زنده زبان عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی مطرح شد:
عضو شورای عالی نظام پزشکی از نحوه عمل شرکت‌های بیمه ابراز گله‌مندی کرد و گفت: این سازمان‌ها برای عقد قرار داد با جامعه مامایی سنگ‌اندازی می‌کنند.
06/08/1395 - 16:03
 شمارش معکوس برای تحقق خواسته 20ساله ماماها
رییس انجمن علمی مامایی ضمن تقدیر از تصویب طرح پوشش خدمات مامایی توسط شورای عالی بیمه در عین حال ارائه خدمات غیرمرتبط با حرفه مامایی در طرح پزشک خانواده را باعث آسیب رساندن به کاراصلی این حرفه دانست.
05/14/1394 - 00:43
اشتراک در ماما