هواشناسی همدان
27. آبان 1398 - 13:09   |   کد مطلب: 23963
با آغاز بارندگی های پاییزی و سرد شدن هوا،دسته ی بزرگ سارها هر روز عصر برای شب مانی به میدان بوعلی سینای همدان می آیند تا شب های سرد را در میان درختان کهنسال چنار این میدان بگذرانند.

این کوچ هر سال و با شروع فصل سرما تکرار می شود و جلوه ی زیبایی به شهر می بخشند.

دیدگاه شما