هواشناسی همدان
 مؤسسه فرهنگی حوراء بانوان استان همدان
دانلود نرم افزارهای کاربردی
شهروندنگارشبنم ها
24. شهريور 1394 - 13:57   |   کد مطلب: 7441
جشنواره فرهنگی ورزشی تعطیلات تابستانی بدمینون بانوان امروز در سالن ورزشی حجاب همدان برگزار شد.

 به گزارش شبنم ها، جشنواره فرهنگی ورزشی تعطیلات تابستانی بدمینون بانوان امروز در سالن ورزشی حجاب همدان  برگزار شد.در این جشنواره 26نفر از  بانوان در سنین مختلف حضور داشتند و به اجرای برنامه های ورزشی پرداختند.

 

جشنواره تعطیلات تابستانی بدمینون بانوان در همدان بر گزار شد
جشنواره تعطیلات تابستانی بدمینون بانوان در همدان بر گزار شد
جشنواره تعطیلات تابستانی بدمینون بانوان در همدان بر گزار شد
جشنواره تعطیلات تابستانی بدمینون بانوان در همدان بر گزار شد
جشنواره تعطیلات تابستانی بدمینون بانوان در همدان بر گزار شد
جشنواره تعطیلات تابستانی بدمینون بانوان در همدان بر گزار شد
جشنواره تعطیلات تابستانی بدمینون بانوان در همدان بر گزار شد
جشنواره تعطیلات تابستانی بدمینون بانوان در همدان بر گزار شد
جشنواره تعطیلات تابستانی بدمینون بانوان در همدان بر گزار شد
جشنواره تعطیلات تابستانی بدمینون بانوان در همدان بر گزار شد

دیدگاه شما

آخرین اخبار