17. تير 1399 - 10:45   |   کد مطلب: 24174
آیات و روایات دینی ما در هر زمانی کاربردی هستند و باید آنها را در زندگی به کار ببندیم.

حکم تجسس در گوشی دیگران
به گزارش شبنم ها، سواد رسانه ای در مورد نحوه استفاده صحیح از رسانه ها مارا یاری میدهد. بسیاری از دستورات دینی ما متناسب با رفتار صحیح رسانه ای است که باید آنها را به کار ببندیم. همچنان که خداوند کریم در قرآن میفرماید:
ولَا تَجَسَّسُوا وَلَا یَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا
 و هرگز (در کار دیگران) تجسّس نکنید؛ و هیچ یک از شما دیگری را غیبت نکند «سوره حجرات، آیه 12»
 یکی از گناهان کبیره، تجسس است و قرآن کریم آن را نهی نموده است.
 تلفن همراه یک وسیله شخصی است، لذا ممکن است حافظه آن حاوی اطلاعات شخصی ومحرمانه باشد، پس نباید تلفن همراه دیگران را تجسس کنید.
 

دیدگاه شما