21. خرداد 1401 - 11:35   |   کد مطلب: 25043
در روزهای اخیر و پس از اعلام نرخ بیکاری استان همدان ، انتقادهای زیادی به این آمار صورت گرفته است . اصحاب رسانه و مردم عادی عدد ۷.۱ درصد بیکاری ، را به نوعی شوخی و طنز تلقی کردند.

به گزارش شبنم ها،

در روزهای اخیر و پس از اعلام نرخ بیکاری استان همدان ، انتقادهای زیادی به این آمار صورت گرفته است . اصحاب رسانه و مردم عادی  عدد ۷.۱ درصد بیکاری ، را به نوعی شوخی و طنز تلقی کردند.
آماری که در چند سال گذشته وجود داشته و متاسفانه بدون ارایه دلیل منطقی و حتی چگونگی احصای آن ، عکس یادگاری و دور افتخار دولتمردان سابق در استان را به همراه داشته است.
تمامی اعتراضات اصحاب رسانه و مردم به این آمار ها به نوعی بایکوت شد و پاسخی داده نشد. همراهی برخی از نمایندگان استان با دولتمردان سابق استانی نیز مزید بر علت گردید تا مطالبات به حق مردم شنیده نشود .
اما اکنون آنچه که در استان ما رقم می خورد ، محصول آمارهای غیرواقعی و گزارش سازی های دستگاههای مختلف اجرایی استان است که باعث شده بودجه استان در ردیف ۲۳ کشور قرار بگیرد.‌
سیاست اصولی و درست دولت سیزدهم در اولویت دادن به مناطق کمتر توسعه یافته و محروم ، باعث شده تا به استناد آمارهای غیرواقعی ، استان همدان از زمره این استان ها خارج شود .
مطالبه به حق استاندار برای بررسی مجدد آمار اشتغال در استان و شیوه های احصای نرخ بیکاری ، یک گام اصولیز، درست و به جا است .
یادمان نرفته است که در جلسه تودیع استاندار سابق ، تعریف و تمجیدهای سخنرانهای مختلف از عملکرد ! ویژه وی یک وضعیت گل و بلبل رابرای استان همدان  ترسیم می کرد.  حال مشخص شده است که این آمار سازی ها تا چه حد خطرناک هستند .
در مجموع باید
اول : سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانداری توضیح دهد که چه کسانی و با چه شیوه ای این آمارها و از جمله نرخ بیکاری را احصا کرده اند؟!
دوم : معاون اقتصادی استانداری در خصوص گزارش های مختلف شاخص های اقتصادی استان و نحوه احصای آنها توضیح دهند . دلیل کاهش بودجه سال جاری ، بالا بودن شاخص های زیرساختی و اقتصادی استان بوده است .
سوم : یکبار برای همیشه با یک مطالبه جدی ، مسیر گزارش سازی و آمار سازی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی مسدود گردد و بر اساس شاخص های علمی و دقیق ، ارایه آمار صورت پذیرد .
چهارم : همه کسانی که با آمارهای فیک و غیرواقعی عکس یادگاری گرفته و دور افتخار زده اند ، مواخذه شوند و پاسخگوی مردم شریف استان و دستگاه قضایی باشند .

دیدگاه شما

آخرین اخبار