2. تير 1401 - 8:26   |   کد مطلب: 25049
#سرخط_دیدار | مروری بر بیانات رهبر انقلاب در دیدار کنگره شهدای عشایر | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲
اهمیت کار فرهنگی در مقابل جنگ نرم دشمن
شما وقتی جهیزیّه میدهید به یک خانواده‌ای، خب این جهیزیّه به دست او میرسد و استفاده میکند، شما هم میفهمید که استفاده کرده‌اند؛ نقد است... شما به چشمتان می‌بینید اثرش را. کار فرهنگی چطور؟ مشکل کار فرهنگی همین است که شما با کمّیّت و با کار مادّی نمیتوانید نتیجه‌ی آن را قطعی بدانید. ما امروز در همه‌ی آحاد ملّت ایران، از جمله در عشایر، بیش از همه‌ چیز به کار فرهنگی احتیاج داریم.

به گزارش شبنم ها،

 #سرخط_دیدار | مروری بر بیانات رهبر انقلاب در دیدار کنگره شهدای عشایر | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲

درباره اهمیت کار فرهنگی در مقابل جنگ نرم دشمن

شما وقتی جهیزیّه میدهید به یک خانواده‌ای، خب این جهیزیّه به دست او میرسد و استفاده میکند، شما هم میفهمید که استفاده کرده‌اند؛ نقد است... شما به چشمتان می‌بینید اثرش را. کار فرهنگی چطور؟
مشکل کار فرهنگی همین است که شما با کمّیّت و با کار مادّی نمیتوانید نتیجه‌ی آن را قطعی بدانید.

ما امروز در همه‌ی آحاد ملّت ایران، از جمله در عشایر، بیش از همه‌ چیز به کار فرهنگی احتیاج داریم.

دشمن ملّت ایران، دشمن اسلام، دشمن کشور، دشمن جمهوری اسلامی، تکیه‌اش امروز به جنگ نرم است.

دوستانی که دست‌اندرکار مسائل این جور بزرگداشتها هستند و به کار فرهنگی هم توجّه دارند، به این نکته‌ توجّه داشته باشند:
 بازخورد کار شما چه شد؟
خروجی کار شماها چه شد؟
تأثیراتش چه اندازه است؟

درباره عشایر
امام فرمودند عشایر ذخایر انقلابند، ذخایر کشورند.
 عشایر ایران جزو باوفاترین قشرهای ملّت ایرانند.
هم در تاریخ نزدیک خودمان، هم در تاریخ این دویست سیصد سال گذشته، داستانها وجود دارد از تلاشی که خارجی‌ها و مخصوصاً انگلیسی‌ها کردند برای اینکه بتوانند در عشایر نفوذ کنند و آنها را به یک شکلی وادار به خیانت به کشورشان بکنند. امّا نتوانستند.

بعضی [عشایر] لب مرز بودند و بلافاصله در دفاع مقدّس مورد تهدید قرار گرفتند، امّا بعضی هم نه، وسط کشور بودند و تهدید مستقیمی متوجّه اینها نبود، امّا در عین حال به سمت میدانهای دفاع مقدّس شتافتند و دفاع و تلاش و کار کردند.

درباره عاملِ انگیزه دینی

دین عامل وحدت، پیشرفت و فداکاری و از‌خود‌گذشتگی است.

عامل دین، عشایر را وادار کرد که این جور در میدانها در کنار هم باشند.

امام از این [عامل دین] استفاده کرد برای اینکه این انقلاب به پیروزی برسد، بعد هم از عامل ایمان مردم استفاده کرد برای اینکه این کشور را مصونیّت ببخشد.

درباره انگیزه دینی رزمندگان و شهدا

این یازده هزار شهیدی که شما [عشایر] دادید، در واقع دارند تأثیر ایمان دینی را نشان میدهند.

بعضی‌ها در تحلیل‌های گوناگونی که میکنند، [میگویند] این جوان رفت از مرزهای کشورش حراست کند.
خب بله، معلوم است؛ امنیّت کشور، مصونیّت کشور، ناشی از همین فداکاری‌ها است... امّا انگیزه‌ی او دین بود، خدا بود.
انگیزه‌ی او را نباید به چیزهای کمتر از دین فروکاست و تقلیل داد.

بعضی‌ها هستند که با دین سر و کاری ندارند، این شهادتها را هم نمیتوانند انکار کنند، [لذا] در انگیزه‌ها دست میبرند.

درباره تضعیف انگیزه دینی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابعاد جنگ نرم دشمن

یکی از مهم‌ترین ابعاد جنگ نرم دشمن همین است که انگیزه‌ی دین را در بین مردم خاموش یا تضعیف کنند.

تضعیف سنتها، شعائر و مناسک دینی، زیر سؤال بردن اینها، غیر منطقی جلوه دادن اینها، همه، چیزهایی است که دشمن از اینها استفاده میکند.
امروز سعی دشمن این است که ایمان دینی را، امید را، خوش‌بینی به آینده و به مدیریّت کشور را تضعیف کند.
این همه زحمت دارد کشیده میشود، این همه تلاش میشود، در مقابلِ این تلاشها این جوری [برخورد میشود].
 من باب مثال نیروی انتظامی کشور مثلاً یک تعدادی دزد را ظرف ۴۸ ساعت بعد از دزدی دستگیر میکنند؛ خب باید تشویق بشوند، [امّا] در رسانه‌ی ملّی خود ما جوری حرف زده میشود که به جای تشویق، کأنّه سرزنش میشوند!

هر کسی که:
مردم را از آینده ناامید کند
ایمانهای مردم را تضعیف کند
مردم را نسبت به فعّالیّت و تلاش و برنامه‌ریزی‌های مسئولین کشور بی‌اعتقاد و بدبین بکند
  دارد به سود دشمن کار میکند؛ چه بداند، چه نداند.

همه‌ی مسئولین کشور باید تلاش کنند، مسئولین ذی‌ربط باید مشکلات عشایر را شناسایی کنند، اینها را برطرف کنند... بالخصوص روی مشکلات فرهنگی باید فکر، کار و برنامه‌ریزی کنند.

درباره درس امیدواری رزمندگان و شهدا

رزمندگان ما در شرایطی وارد میدان رزم شدند که واقعاً به حسب محاسبات عادّی هیچ امیدی به پیروزی نبود.
روز سوّم یا چهارمِ شروعِ حمله‌ی صدّام بود که خبرها از دزفول و اهواز و مانند اینها پشت ‌سر هم میرسید؛ بنده رفتم از امام اجازه گرفتم، گفتم میروم آنجا شاید بتوانم نیرو جذب کنم، یقین داشتم ــ تقریباً یقین، شبیه یقین ــ که برگشتی در کار نیست؛ رفتیم آنجا با این توهّم که اصلاً امکان ندارد کاری انجام داد.

جمهوری اسلامی، جوانهای ما، فرماندهی امام بزرگوار جوری عمل کرد که این دفاع مقدّس با عزّت مطلق جمهوری اسلامی تمام شد.
 این امید را رزمندگان ما دادند؛ یعنی در همه‌ی شرایط، حتّی شرایطی مثل شرایط اوّل جنگ، بایستی انسان امیدوار باشد به کمک الهی و به همّت خودش.

دیدگاه شما