5. مرداد 1401 - 6:40   |   کد مطلب: 25089
خلاصه و فشرده آنچه که به عملیات #مرصاد مشهور شد. کوتاه و مختصر و مفید

به گزارش شبنم ها،اندکی پس از پذیرش قطعنامه 598 توسط ایران ِ ستون يگان‌هاي ارتش تروریست منافقین متشكل از ۲۵ تيپ رزمی رأس ساعت ۶ صبح روز دوشنبه ۱۳۶۷/۰۵/۰۳ پس از اجرای مراسم صبحگاهی از قرارگاه خود در عمق خاك عراق به حركت درآمدند و در ساعت ۱۶ از مرز خسروی عبور كردند. به اين ترتيب عمليات غروب جاويدان با ورود نيروهای منافقین با پشتبانی ارتش بعث عراق به داخل خاک ايران‌ آغاز شد. ارتش عراق كه تا سر پل ذهاب پيش ر‌روی كرده بود، با اجرای آتش سنگين توپخانه مسير را براي نيروهای سازمان هموار ‌كرد.
با آتش توپخانه ارتش عراق، تعدادی از زنان و كودكان روستاهای منطقه به شهادت رسيدند و تعداد ديگری نيز با آتش سلاح‌های ارتش منافقین نقش بر زمين شدند. نيروهای سازمان كه موفق به عبور غافل گيرانه از مرز شده بودند با حداقل درگيری و تلفات به شهر كرند رسيدند. با ورود نيروهای سازمان به شهر، مردم حيرت‌زده به اين‌سو و آن‌سو مي‌دويدند و نيروهاي نظامی و امنيتی مستقر در شهر به مقاومت در مقابل اين هجوم مشغول بودند رفتار خشن و بی‌رحمانه نيروهای سازمان، مردم بي‌سلاح و وحشت‌زده را مجبور به فرار می‌كرد. مردان براي نجات فرزندان و زنان خود در پی جان‌پناهی بودند. اندك نيروهای نظامی باقي‌مانده در شهر كوشيدند از پيش ر‌َوی مهاجمان جلوگيری كنند، اما سرعت‌ عمل نيروهاي سازمان و استفاده آنان از خودروهای سبك باعث پيشر‌َوي سريع آنان مي‌شد. در اين هنگام نيروهای سازمان از عدم حضور نيروهای ايران سود جُستند و با پشتيبانی هوايی عراق به كُشتار مردمی پرداختند كه در حال حركت به سمت اسلام‌آباد بودند.
با نزديك شدن نيروهاي سازمان به شهر اسلام‌آباد، مردم با تصور اين كه ارتش عراق مجدداً به شهرهاي مرزي ايران تجاوز كرده است پا به فرار گذاشتند و خود را به ارتفاعات اطراف شهر رساندند. عده ديگری از مردم نيز با استفاده از خودرو به سمت کرمانشاه در حال حركت بودند. نيروهاي (منافقین) با اتكا به جاده‌های منطقه و بدون هيچ‌گونه تأمين از جناحين، خود را به اسلام‌آباد رساندند و  اين شهر در ساعت ۲۱:۳۰ روز ۱۳۶۷/۰۵/۰۳ به تصرف سازمان درآمد. در اين زمان كليه نيروهای سپاه و بسيج كه در کرمانشاه مستقر بودند به سمت اسلام‌آباد به حركت درآمدند نيروهای منافقین حركت ستونی خود را به سمت کرمانشاه ادامه دادند، اما چون مردم به ‌شدت از رفتار نيروهاي سازمان وحشت‌زده شده بودند و به سمت کرمانشاه حركت می‌كردند، ترافيك سنگينی در جاده ايجاد شد.
با ايجاد ترافيك در جاده، حركت ستونی منافقین كند شد توقف منافقین در پشت ترافيك چند كيلومتری مردم، ابتكار عمل را از آنان گرفت و فرماندهان آنها كه جز حركت در جاده، تاكتيك ديگری را نياموخته بودند، به‌ناچار به درگيری با مردم پرداختند. و منافقین کوردل با رسيدن سپاه و هوانیروز کرمانشاه به فرماندهی شهید صیاد و ارتش و نیرو های بسیج و مقاومت مردمی  به گردنه چارزبر، در همين نقطه متوقف شدند و اولین مرحله از اقدامات سازماندهی شده  در برابر منافقین که«سد پیشروی» آن ها بود در این تنگه(چارزبر) انجام شد که بعد از عملیات ظفرمندانه مرصاد این تنگه ملقب به تنگه_مرصاد شد .
پی نوشت : مرصاد به معنی کمینگاه است

دیدگاه شما