24. آبان 1401 - 8:09   |   کد مطلب: 25138
خیابان های شهر خیلی هم تلخ نیست. دقیق تر شویم. مگر بنا به ظاهر و گفته ضدانقلاب، بی حجابی آزاد نشده است؟ چرا اکثریت مردم بی حجاب نشدند؟ شاید من و شما کمتر متوجه این دارایی شویم. اما ضدانقلاب فهمیده تیرش به سنگ خورده است. او فکر می کرد شل حجاب ها فردای حذف قانون کشف حجاب می کنند. او نمی دانست مردم ما هر سطحی از حجاب شان را حجاب می دانند و پاسدار آنند.

به گزارش شبنم ها،چند عکس از برهنگی منتشر کرده و زیرش با ناامیدی نوشته است: روز به روز بدتر می شود. بله. حق دارد. طبیعی است که مومنین از اباحه گری در شهر دلچرکین شوند.

اما ماجرا چنین نخواهد ماند.
 
به چند دلیل

1اول اینکه برهنگی وبی حجابی به جهت کمی بیشتر نشده است. عیان تر شده است. اینها که کشف حجاب کردند که قبلا محجبه نبودند. همین بودند کم و بیش. یک نمونه اش سلبریتی هایی که اخیرا کشف حجاب کردند. مثلا علیدوستی قبلا حجاب داشت؟!

2دوم اینکه بخشی از این بی حجابی از سر برانگیختگی اعتراضی است. این هیجان می گذرد و عقلانیت حاکم می شود. مردم ما عفیف اند. فرهنگ شان که یک روزه تغییر نمی کند.

3-سوم اینکه این مارپیچ سکوت اجتماعی برای این روزهای برزخی است. این نیز می گذرد. نهی از منکر اجتماعی رها نخواهد شد. ولو در حد یک اخم ساده با ادبار اجتماعی مواجه خواهند شد. حتی از سوی محجبه های عرفی.

4-چهارم اینکه نظام از صیانت و مراقبت از ضرورت دین نخواهد گذشت. مدارای ناشی از التهاب ها می گذرد. قانون حاکم می شود؛ البته با تدبیر و درایت و اصلاح رویه های غلط گذشته.

5 و اما پنجمی را مطمئن نیستم. امیدوارم چنین شود؛ اینکه مدیران و مسوولین فرهنگی و حوزوی از این حوادث اخیر بهوش شوند و بار روی زمین مانده 40 سال گذشته را بدوش بکشند. دعاکنیم این صحنه ها را ببینند و وجدان درد بگیرند...

یک حرف باقی ماند.

خیابان های شهر خیلی هم تلخ نیست. دقیق تر شویم. مگر بنا به ظاهر و گفته ضدانقلاب، بی حجابی آزاد نشده است؟ چرا اکثریت مردم بی حجاب نشدند؟ شاید من و شما کمتر متوجه این دارایی شویم. اما ضدانقلاب فهمیده تیرش به سنگ خورده است. او فکر می کرد شل حجاب ها فردای حذف قانون کشف حجاب می کنند. او نمی دانست مردم ما هر سطحی از حجاب شان را حجاب می دانند و پاسدار آنند.
 مهدیان

دیدگاه شما

آخرین اخبار