3. بهمن 1400 - 10:08   |   کد مطلب: 24913
" ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﯽ ﺍﯾﺪ. ﻫﻤﻪ ﺍﺩﯾﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ. ﻫﺰﺍﺭﻩ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺍﯾﺪ ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺍﯾﺪ. ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺍﺳﺖ. ﺗﺎﺯﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺻﻮﺍﺏ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺛﻮﺍﺏ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻭ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺍﯾﺪ؟ ﭼﺮﺍ ﻣﯽ ﺍﯾﺪ؟ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺍﻭﻝ ﻧﯿﺎﻣﺪ. ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺩﻭﻡ ﻫﻢ ﻧﯿﺎﻣﺪ. ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﺗﻦ ﺳﻼﺧﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﻧﯿﺎﻣﺪ. ﺯﻧﺎﻧﯽ ﺑﯽ ﺍﺑﺮﻭ ﺷﺪﻧﺪ ﻧﯿﺎﻣﺪ. ﺍﺯﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﮔﺮﺑﻪ ﺧﻮﺭﺩﻧﺪ ﻧﯿﺎﻣﺪ. ﺑﻪ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﻨﺪﻫﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺷﺪ ﻧﯿﺎﻣﺪ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﮐﯽ ﻣﯽ ﺍﯾﺪ؟ ﻣﯽ ﺍﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﻨﺪ؟ ﺟﻨﮓ ﺍﻓﺮﻭﺯﯼ ﮐﻨﺪ؟ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﻮ ﺭﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺳﺎﻝ ﺑﮕﯿﺮﺩ؟ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﮐﺸﺘﺎﺭ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﺴﻠﻬﺎﯼ ﺑﻌﺪﯼ ﺑﮕﯿﺮﺩ؟ ﺩﻭ ﺳﻮﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﮑﺸﺪ؟ ﭼﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮﺍﻥ؟؟؟

 پاسخ شایعه:

 نویسنده شبهه اعتراف کرده، اعتقاد به موعود، عقیده مشترک همه ادیان و مکاتب است و انکار چنین باور مشترکی در میان مکاتب دارای تفاوتهای گوناگون، نشانه ضعف منطق و استدلال نویسنده است.
http://yon.ir/Monjii

 هر چند در زمان ظهور فساد عالم گیر است اما ظلم و ستم "دلیل" ظهور امام زمان (عج) نیست بلکه آمادگی جهان برای قبول امامی معصوم و رهبری الهی و مهیا شدن یارانی واقعی برای امام در ظهور موثر است.
http://www.soalcity.ir/node/2431

 روایاتی که اشاره به فراگیری ظلم در زمان ظهوردارند، در صدد بیان علایم ظهور نبوده و تحقق آن را به محض بروز ظلم ندانسته اند. شاید ظهور سالهای زیادی پس از شیوع ظلم در جهان محقق شود.

 فراگیری ظلم امری نسبی است که نمی توان ادعا کرد تنها در دوره ای خاص فراگیر شده و قبل و بعد آن به این شدت نبوده یا نخواهد بود. حتی اگر فراگیری ظلم جزو علائم باشد، علت تامه ظهور نیست و علائم و علتهای دیگری نیز باید تحقق یابند.
http://islamquest.net/fa/archive/question/fa1401

حركت امام زمان(عج) با تبلیغ و تبیین حقیقت آغاز می‌شود و ایشان پیام‌آور صلح و راستی هستند و برای نجات می‌آیند، ایشان رحمت الهی بر بندگان و ضد ظلم و شرك و فساد هستند. لذا ابتدا دعوت به حقیقت می‌كنند و سپس در صورت تقابل و عناد افراد، با آنان می‌جنگند.
http://yon.ir/Zohour

بخش زیادی از روایات خون‌ریزیها، مربوط به قبل از ظهور است و دسته دیگر هم مجعول و از اسرائیلیات است که جهت خدشه‌دار کردن چهره نهضت و حکومت حضرت و یا توجیه کشتارها در فتوحات سابق و… وارد کتب روایی شده اند؛ مانند ادعای کشتار دو سوم مردم جهان!

 در دوران ظهور بحث اجرای حدود الهی و اقامه عدل جهانی است و مسلماً این امر عظیم، بدون برطرف کردن موانع و اندک معاندان باقیمانده، میسّر نمی‌شود.
http://farsnews.com/13930814000817

 شبهه می کوشد ظلمها و جنایات مختلف را به نیامدن امام زمان(عج) مرتبط کرده و ایشان را مقصر بداند و با شیطنت و بی تفاوتی عمدی، از مرتکبین و آمران آنها سلب مسئولیت کند!

 همواره گروهی ازظالمان، با حق مبارزه کرده اند که با ظهور امام زمان(عج) خداوند اراده فرموده تا حق بر باطل پیروز گردد. این نابودی اهل فساد و ظلم، معنایی از انتقام مظلومان تاریخ همچون امام حسین(ع) و حضرت زهرا(س) است. معنای دیگر آن با رجعت تحقق می‌یابد که از عقاید مسلم شیعه و به معنای زنده شدن بعضی از مردگان و بازگشتن به دنیا و دریافت بخشی از نتیجه اعمالشان در دنیا و پیش از قیامت است.
http://porseman.org/q/show.aspx?id=116286

 حكومت امام مهدی(عج) حکومت صلح، رحمت، هدایت و تامین کننده سعادت انسان است. مهمترین اهداف قیام ایشان تشکیل حکومت جهانى، بیعت گرفتن، مبارزه با دجال، آموزش و تعلیم قرآن، مبارزه با خرافات و بدعت زدایى، اجراى قوانین اسلام و حاکمیت دین بر جهان، گسترش عدالت و از بین بردن فساد، برخورد با دشمنان دین و آبادانى شهرها و روستاها می باشد.
http://www.pasokhgoo.ir/node/742

 ثواب و فضیلت انتظار چنان عظیم است که در روایات متعددی به عنوان بالاترین عبادت معرفی شده است.
http://farsnews.com/13940611001077

دیدگاه شما