هواشناسی همدان
 مؤسسه فرهنگی حوراء بانوان استان همدان
دانلود نرم افزارهای کاربردی
شهروندنگارشبنم ها
30. آذر 1395 - 13:53   |   کد مطلب: 14329

به گزارش شبنم همدان ،

در مهد کودک غنچه ها در همدان ، با استفاده از نمادهای زمستان و داستان های کهن ایرانی ، مراسم شب یلدا به صورت نمایشی توسط بچه ها اجرا شد و کودکان با پوشیدن لباس اقوام مختلف ایران داستان های مختلف کهن را اجرا کردند.

shabnamha.ir , shabnamha , afkl ih , شبنم ها , شبنم همدان , مهد کودک غنچه ها , مراسم شب یلدا;
shabnamha.ir , shabnamha , afkl ih , شبنم ها , شبنم همدان , مهد کودک غنچه ها , مراسم شب یلدا;
shabnamha.ir , shabnamha , afkl ih , شبنم ها , شبنم همدان , مهد کودک غنچه ها , مراسم شب یلدا;
shabnamha.ir , shabnamha , afkl ih , شبنم ها , شبنم همدان , مهد کودک غنچه ها , مراسم شب یلدا;
shabnamha.ir , shabnamha , afkl ih , شبنم ها , شبنم همدان , مهد کودک غنچه ها , مراسم شب یلدا;
shabnamha.ir , shabnamha , afkl ih , شبنم ها , شبنم همدان , مهد کودک غنچه ها , مراسم شب یلدا;
shabnamha.ir , shabnamha , afkl ih , شبنم ها , شبنم همدان , مهد کودک غنچه ها , مراسم شب یلدا;
shabnamha.ir , shabnamha , afkl ih , شبنم ها , شبنم همدان , مهد کودک غنچه ها , مراسم شب یلدا;

دیدگاه شما

آخرین اخبار