دانلود نرم افزارهای کاربردی
شهروندنگارشبنم ها
هواشناسی همدان
 مؤسسه فرهنگی حوراء بانوان استان همدان
17. دى 1395 - 11:48   |   کد مطلب: 14642
آسمان زمستانی در روزهای اخیر در انتظار بارش صحنه هایی زیبا از ابرهای در هم تنیده را در نزدیکی زمین به تصویر کشید.

به گزارش شبنم همدان، آسمان خشک و کم بارش زمستان در روزهای گذشته آنقدر به زمین نزدیک شد که انگار قصد آشتی با زمین را داشت. 

 

انتهای پیام /

شبنم ها , afkl ih, آشتی آسمان با زمین , shabnamha.ir, ابرهای نزدیک زمین
شبنم ها , afkl ih, آشتی آسمان با زمین , shabnamha.ir, ابرهای نزدیک زمین
شبنم ها , afkl ih, آشتی آسمان با زمین , shabnamha.ir, ابرهای نزدیک زمین
شبنم ها , afkl ih, آشتی آسمان با زمین , shabnamha.ir, ابرهای نزدیک زمین
شبنم ها , afkl ih, آشتی آسمان با زمین , shabnamha.ir, ابرهای نزدیک زمین
شبنم ها , afkl ih, آشتی آسمان با زمین , shabnamha.ir, ابرهای نزدیک زمین
شبنم ها , afkl ih, آشتی آسمان با زمین , shabnamha.ir, ابرهای نزدیک زمین
شبنم ها , afkl ih, آشتی آسمان با زمین , shabnamha.ir, ابرهای نزدیک زمین
شبنم ها , afkl ih, آشتی آسمان با زمین , shabnamha.ir, ابرهای نزدیک زمین
شبنم ها , afkl ih, آشتی آسمان با زمین , shabnamha.ir, ابرهای نزدیک زمین
شبنم ها , afkl ih, آشتی آسمان با زمین , shabnamha.ir, ابرهای نزدیک زمین
شبنم ها , afkl ih, آشتی آسمان با زمین , shabnamha.ir, ابرهای نزدیک زمین
شبنم ها , afkl ih, آشتی آسمان با زمین , shabnamha.ir, ابرهای نزدیک زمین
شبنم ها , afkl ih, آشتی آسمان با زمین , shabnamha.ir, ابرهای نزدیک زمین
شبنم ها , afkl ih, آشتی آسمان با زمین , shabnamha.ir, ابرهای نزدیک زمین

دیدگاه شما

آخرین اخبار