هواشناسی همدان
 مؤسسه فرهنگی حوراء بانوان استان همدان
دانلود نرم افزارهای کاربردی
شهروندنگارشبنم ها
22. تير 1396 - 17:16   |   کد مطلب: 17629
اعضای تیم رسانه ورزش ایران صبح امروز قبل از برگزاری یک دیدار خیرخواهانه در همدان، با نفراتی چون عادل فردوسی پور از کودکان سرطانی بیمارستان بعثت دلجویی کردند. همچنین این تیم از مجموعه توریستی گنجنامه نیز بازدید کردند.

به گزارش شبنم همدان به نقل از ایسنا:

کودکان سرطانی,بیمارستان بعثت همدان,عادل فردوسی پور,تیم رسانه ورزش ایران,shabnamha.ir,شبنم همدان,afkl ih,شبنم ها
کودکان سرطانی,بیمارستان بعثت همدان,عادل فردوسی پور,تیم رسانه ورزش ایران,shabnamha.ir,شبنم همدان,afkl ih,شبنم ها
کودکان سرطانی,بیمارستان بعثت همدان,عادل فردوسی پور,تیم رسانه ورزش ایران,shabnamha.ir,شبنم همدان,afkl ih,شبنم ها
کودکان سرطانی,بیمارستان بعثت همدان,عادل فردوسی پور,تیم رسانه ورزش ایران,shabnamha.ir,شبنم همدان,afkl ih,شبنم ها
کودکان سرطانی,بیمارستان بعثت همدان,عادل فردوسی پور,تیم رسانه ورزش ایران,shabnamha.ir,شبنم همدان,afkl ih,شبنم ها
کودکان سرطانی,بیمارستان بعثت همدان,عادل فردوسی پور,تیم رسانه ورزش ایران,shabnamha.ir,شبنم همدان,afkl ih,شبنم ها
کودکان سرطانی,بیمارستان بعثت همدان,عادل فردوسی پور,تیم رسانه ورزش ایران,shabnamha.ir,شبنم همدان,afkl ih,شبنم ها
کودکان سرطانی,بیمارستان بعثت همدان,عادل فردوسی پور,تیم رسانه ورزش ایران,shabnamha.ir,شبنم همدان,afkl ih,شبنم ها
کودکان سرطانی,بیمارستان بعثت همدان,عادل فردوسی پور,تیم رسانه ورزش ایران,shabnamha.ir,شبنم همدان,afkl ih,شبنم ها
کودکان سرطانی,بیمارستان بعثت همدان,عادل فردوسی پور,تیم رسانه ورزش ایران,shabnamha.ir,شبنم همدان,afkl ih,شبنم ها
کودکان سرطانی,بیمارستان بعثت همدان,عادل فردوسی پور,تیم رسانه ورزش ایران,shabnamha.ir,شبنم همدان,afkl ih,شبنم ها
کودکان سرطانی,بیمارستان بعثت همدان,عادل فردوسی پور,تیم رسانه ورزش ایران,shabnamha.ir,شبنم همدان,afkl ih,شبنم ها
کودکان سرطانی,بیمارستان بعثت همدان,عادل فردوسی پور,تیم رسانه ورزش ایران,shabnamha.ir,شبنم همدان,afkl ih,شبنم ها
کودکان سرطانی,بیمارستان بعثت همدان,عادل فردوسی پور,تیم رسانه ورزش ایران,shabnamha.ir,شبنم همدان,afkl ih,شبنم ها
کودکان سرطانی,بیمارستان بعثت همدان,عادل فردوسی پور,تیم رسانه ورزش ایران,shabnamha.ir,شبنم همدان,afkl ih,شبنم ها
کودکان سرطانی,بیمارستان بعثت همدان,عادل فردوسی پور,تیم رسانه ورزش ایران,shabnamha.ir,شبنم همدان,afkl ih,شبنم ها

دیدگاه شما

آخرین اخبار