هواشناسی همدان
 مؤسسه فرهنگی حوراء بانوان استان همدان
دانلود نرم افزارهای کاربردی
شهروندنگارشبنم ها
11. شهريور 1396 - 16:23   |   کد مطلب: 18393
مسابقات مینی گلف قهرمانی بانوان کشور «جام غدیر» به میزبانی همدان با بیش از ۱۰۰ گلف باز خانم از ۲۰ استان کشور با شعار «حمایت از محیط زیست» به مدت ۳ روز در زمین مینی گلف مجموعه ورزشی شهید شمسی پور همدان با هم به رقابت پرداختند.

به گزارش شبنم همدان به نقل از ایسنا:

مسابقات مینی گلف بانوان,ورزشگاه شهید شمسی پور,همدان,shabnamha.ir,شبنم همدان,afkl ih,شبنم ها
مسابقات مینی گلف بانوان,ورزشگاه شهید شمسی پور,همدان,shabnamha.ir,شبنم همدان,afkl ih,شبنم ها
مسابقات مینی گلف بانوان,ورزشگاه شهید شمسی پور,همدان,shabnamha.ir,شبنم همدان,afkl ih,شبنم ها
مسابقات مینی گلف بانوان,ورزشگاه شهید شمسی پور,همدان,shabnamha.ir,شبنم همدان,afkl ih,شبنم ها
مسابقات مینی گلف بانوان,ورزشگاه شهید شمسی پور,همدان,shabnamha.ir,شبنم همدان,afkl ih,شبنم ها
مسابقات مینی گلف بانوان,ورزشگاه شهید شمسی پور,همدان,shabnamha.ir,شبنم همدان,afkl ih,شبنم ها
مسابقات مینی گلف بانوان,ورزشگاه شهید شمسی پور,همدان,shabnamha.ir,شبنم همدان,afkl ih,شبنم ها
مسابقات مینی گلف بانوان,ورزشگاه شهید شمسی پور,همدان,shabnamha.ir,شبنم همدان,afkl ih,شبنم ها
مسابقات مینی گلف بانوان,ورزشگاه شهید شمسی پور,همدان,shabnamha.ir,شبنم همدان,afkl ih,شبنم ها
مسابقات مینی گلف بانوان,ورزشگاه شهید شمسی پور,همدان,shabnamha.ir,شبنم همدان,afkl ih,شبنم ها
مسابقات مینی گلف بانوان,ورزشگاه شهید شمسی پور,همدان,shabnamha.ir,شبنم همدان,afkl ih,شبنم ها
مسابقات مینی گلف بانوان,ورزشگاه شهید شمسی پور,همدان,shabnamha.ir,شبنم همدان,afkl ih,شبنم ها
مسابقات مینی گلف بانوان,ورزشگاه شهید شمسی پور,همدان,shabnamha.ir,شبنم همدان,afkl ih,شبنم ها
مسابقات مینی گلف بانوان,ورزشگاه شهید شمسی پور,همدان,shabnamha.ir,شبنم همدان,afkl ih,شبنم ها

دیدگاه شما

آخرین اخبار