هواشناسی همدان
16. اسفند 1398 - 11:33   |   کد مطلب: 5787
یک عکاس ایتالیایی با استفاده از روش عکسبرداری «ماکرو»، تصاویری دیدنی ثبت کرده که در آن‌ها شبنم‌های صبحگاهی و قطرات آب روی گل‌ها و گیاهان بهاری به نمایش گذاشته شده است.

به گزارش شبنم ها به نقل از جام نیوز، یک عکاس ایتالیایی با استفاده از روش عکسبرداری «ماکرو»، تصاویری دیدنی ثبت کرده که در آن‌ها شبنم‌های صبحگاهی و قطرات آب روی گل‌ها و گیاهان بهاری به نمایش گذاشته شده است.

تصاویری بی نظیر از شبنم صبحگاهی روی گل ها و گیاهان
تصاویری بی نظیر از شبنم صبحگاهی روی گل ها و گیاهان
تصاویری بی نظیر از شبنم صبحگاهی روی گل ها و گیاهان
تصاویری بی نظیر از شبنم صبحگاهی روی گل ها و گیاهان
تصاویری بی نظیر از شبنم صبحگاهی روی گل ها و گیاهان
تصاویری بی نظیر از شبنم صبحگاهی روی گل ها و گیاهان
تصاویری بی نظیر از شبنم صبحگاهی روی گل ها و گیاهان
تصاویری بی نظیر از شبنم صبحگاهی روی گل ها و گیاهان
تصاویری بی نظیر از شبنم صبحگاهی روی گل ها و گیاهان
تصاویری بی نظیر از شبنم صبحگاهی روی گل ها و گیاهان
تصاویری بی نظیر از شبنم صبحگاهی روی گل ها و گیاهان
تصاویری بی نظیر از شبنم صبحگاهی روی گل ها و گیاهان
تصاویری بی نظیر از شبنم صبحگاهی روی گل ها و گیاهان
تصاویری بی نظیر از شبنم صبحگاهی روی گل ها و گیاهان

دیدگاه شما

آخرین اخبار