نمایش 1 - 5 از 5
حجاب و عفاف نگاه فرهنگ غربی به زن سبک زندگی اسلامی
یک مطلب اساسی در مورد نگاه اسلام به جنس زن است؛این نگاه ، درست نقطه مقابل نگاهی است که فرهنگ غربی به جنس زن دارد نگاه فرهنگ غربی به زن یک نگاه اهانت آمیز است
05/01/1399 - 12:01
آرمان‌های انقلاب,خانواده محوری,رسانه‌های انقلابی,رهبر کبیر انقلاب اسلامی,زن,سبک زندگی اسلامی,shabnamha.ir,شبنم همدان,afkl ih,شبنم ها;
کارشناس فضای مجازی:
رسانه‌های ایران نقش مهمی برای انعکاس اهداف، خانواده محوری و حضور زنان در شکل‌گیری پیروزی انقلاب اسلامی دارند که باید آن را جهانی کنند.
11/21/1396 - 22:24
کتاب الگوی سوم,الگوی رفتاری زن در خانواده,سبک زندگی اسلامی,الگوهای زنان,shabnamha.ir,شبنم همدان,afkl ih,شبنم ها;
معرفی کتاب؛
کتاب " الگوی سوم ( الگوی رفتاری زن در خانواده و جامعه) " از آن دسته کتابی هایی است که به مسایل بسیار مهم در سبک زندگی اسلامی، الگوی رفتاری زن در خانواده و جامعه پرداخته شده است.
09/07/1396 - 11:59
کتاب الگوی سوم,الگوی رفتاری زن,زن در خانواده,زن در جامعه,سبک زندگی اسلامی,الگوهای زنان,shabnamha.ir,شبنم همدان,afkl ih,شبنم ها
معرفی کتاب;
کتاب " الگوی سوم ( الگوی رفتاری زن در خانواده و جامعه) " از آن دسته کتابی هایی است که به مسایل بسیار مهم در سبک زندگی اسلامی، الگوی رفتاری زن در خانواده و جامعه پرداخته شده است.
02/25/1396 - 12:15
شبنم ها , afkl ih, نشست مهارت های زندگی, shabnamha.ir, تربیت اسلامی فرزندان
در نشست مهارت های زندگی و سبک زندگی اسلامی مطرح شد:
برای تربیت صحیح والدین باید مطالعه را در سبد فرهنگی خانواده قرار دهند زیرا پدر ومادری که اهل مطالعه نباشند در زمینه تربیتی موفق نخواهند بود.
10/27/1395 - 15:16
اشتراک در سبک زندگی اسلامی