هواشناسی همدان
22. تير 1399 - 9:38   |   کد مطلب: 7566
به بهانه روز ملی روستا
گزارش تصویری/ زنانی از جنس تلاش
به مناسبت پانزدهم مهرماه قاب دوربین شبنم ها گزارش تصویری از فعالیت زنان روستایی که اغلب به تولید محصولات خود اتکا می کنند را به تصویر کشیده است.

به گزارش شبنم ها،میزان پاداش کار شیر زنان روستایی نه تنها از کار مردان کم تر نیست، بلکه در بسیاری از موارد بیش تر نیز خواهد بود چرا که این شیر زنان علاوه بر کار های منزل و تربیت فرزند دوشا دوش مردان به فعالیت های سخت کشاورزی و دامداری نیز می پردازند، زیرا انجام کار کشاورزی و دام پروری وابسته به آماده شدن شرایط زندگی به دست زنان روستایی است،

به بهانه روز ملی روستا گزارش تصویری/ زنانی از جنس تلاش
به بهانه روز ملی روستا گزارش تصویری/ زنانی از جنس تلاش
به بهانه روز ملی روستا گزارش تصویری/ زنانی از جنس تلاش
به بهانه روز ملی روستا گزارش تصویری/ زنانی از جنس تلاشبه بهانه روز ملی روستا گزارش تصویری/ زنانی از جنس تلاش
به بهانه روز ملی روستا گزارش تصویری/ زنانی از جنس تلاش
به بهانه روز ملی روستا گزارش تصویری/ زنانی از جنس تلاش
به بهانه روز ملی روستا گزارش تصویری/ زنانی از جنس تلاش
به بهانه روز ملی روستا گزارش تصویری/ زنانی از جنس تلاش
به بهانه روز ملی روستا گزارش تصویری/ زنانی از جنس تلاش
به بهانه روز ملی روستا گزارش تصویری/ زنانی از جنس تلاش
به بهانه روز ملی روستا گزارش تصویری/ زنانی از جنس تلاش

دیدگاه شما

آخرین اخبار