هواشناسی همدان
17. مهر 1398 - 13:12   |   کد مطلب: 6565
بی تردید خلقت تمام ما انسانها از روی حکمت و رحمت خداوند متعال است،آنچنانکه قضاوت مورد رفتار و کردار ما نیز بی شک بر اساس عدل و عقل است.
اندکی تلنگر؛ ارزش وجودی زن در چسیت ؟!

به گزارش شبنم ها، معصومه صداقتی کارشناس علوم تربیتی در یاداشتی به تمام دختران ایران زمین نوشت:با نگاهی به گذشته مشاهده می کنیم که تاریخ حجاب به آفرینش اولین موجودات روى زمین یعنى آدم و حوا بازمى گردد.حجاب در بین زنان معمول بوده است در طول تاریخ، فراز و نشیب های زیادی را طی کرده و گاهی با اعمال سلیقه حاکمان، تشدید یا تخفیف یافته است ولی هیچگاه بطور کامل از بین نرفته است.

 قرآن در آیه 26 سوره اعراف مى فرماید: «اى فرزندان آدم! براى شما لباس فرو فرستادیم که اندام شما را مى پوشاند و مایه زیست شماست و لباس تقواى بهتر است، این آیات خداست باشد که متذکر شده پند گیرید.» این آیه بیانگر اهمیت لباس و پوشش و ستر و ساتر از نظر قرآن است.

امروز ما در این دنیا هستیم و روزگار می گذرانیم، می خوریم و می آشامیم، می خوابیم و بیدار می شویم، گریه می کنیم و می خندیم، عصبانی می شویم و آرام می شویم و ...

افسوس به حال و احوال کسی که بی آنکه قدری بیاندیشد حل مسئله می کند و تصمیم می گیرد.

 خداوند در آیه 208 سوره بقره می فرماید: ای اهل ایمان همه متفقاٌ در مقام تسلیم خدا در آیید و از وسوسه های شیطان پیروی می کنید که او همانا شما را دشمن آشکار است.

خوب است دقت کنیم که وظیفه ما انسانها چیست؟ آیا این به مصلحت ماست که مردان و پسران جوان ما به بی غیرتی و زنان و دختران  جوان ما به بی حیایی متمایل شوند.

آیا این بود راز خلقت  خلیفه  خدا بر روی زمین !!!

آیا  زمان آن فرا نرسیده که به رسالت حقیقی انسان بودن خویش رجوع کنیم و دست از پیروی بتها  و شیاطین درون و برون برداریم ؟...

اگر زنان و دختران جوان کشور اسلامی و عزیز ما بدانند که چه ارزش وجودی در پیشگاه حضرت باری تعالی دارند ،آیا باز هم بی مهبا دست به رذالت و پستی می زنند ؟

آیا زمان آن فرا نرسیده که این بار با تفکری روشن و ممتاز پیش به سوی عاقبت بخیری نهیم و همگی دست در دست هم بسم الله بگوییم و قدم در صراط المستقیم الی الله قدم نهیم.

 بهشت همین نزدیکی هاست اگر اهل تفکر و تامل باشیم آزادی و شادابی همین حال خوش ماست اگر به آنچه خدا به ما از زر و زور و زیبایی داده قانع و رازی باشیم و تجاوز به حد و حدود الهی نکنیم بی شک خدای متعال نیز در این مسیر  یاری امان خواهد نمود.

دیدگاه شما

آخرین اخبار