15. تير 1401 - 8:19   |   کد مطلب: 25065
هنگامی که از فضای مجازی سخن به میان می آید، دغدغه های والدینی جلوه گر‌ می شود که به واسطه احساس مسئولیت خود برای حفاظت از فرزندان و ایجاد محیط امن، قصد حمایت و مراقبت از خانواده و حریم آن را دارند.

به گزارش شبنم ها،
 فراتر از خانواده و در سطح جامعه نیز فضای مجازی، به عنوان یکی از عوامل زمینه ساز گسترش آسیب های اجتماعی شناخته شده است. در میان الیه ها و سطوح قابل آموزش در راستای توانمندی مدیریت فضای مجازی، می توان به مهم ترین نهاد یعنی خانواده اشاره کرد. تالش برای افزایش آگاهی و توانایی والدین، به تربیت نسلی منجر می شود که می توانند و می دانند چگونه در دنیایی دیگر که نامش مجازی است، زندگی کنند و در امان بمانند. برای این منظور، ۲ گروه از اقدامات در محیط خانواده مورد نظر است؛ بخشی از موارد به والدین و نقش آنها درباره خودشان متوجه است
و گروه دوم به نقش والدین در برابر فرزندان اشاره دارد....

۱- آتش بس اعلام کنید... :

فرزندان به دلایل گوناگونی اعم از تحصیل و فعالیت مربوط به آن و نیز داشتن ارتباطات، نیازمند آشنایی و حضور در شبکه های اجتماعی هستند. ضرورت هایی که در اغلب موارد  شامل والدین نیز می شود. بنابراین مقاومت کردن، تسلیم شدن یا جنگیدن با این فضا، نتیجه منطقی  نیز همراه ندارد.
اگر تلاش کنیم صرفا با ترساندن یا معرفی آن به عنوان چیزی که سراسر‌مشکل و گمراهی است، فرزندان را از حضور در شبکه های مجازی دور نگه  داریم، کمکی به توانمندی او نکرده‌ایم مانند مادر و پدری که از ترس آسیب دیدن کودک از قاشق و چنگال، همیشه خودشان به او غذا میدهند و تماس او را با قاشق و چنگال قطع می کنند! نتیجه، کودکی ناتوان و وابسته در غذا خوردن است.

۲- متعصب نباشیم.. :

تعصب داشتن بر درستی یک روش معین و عدم مطالعه و پذیرش راههای دیگر و در نظر نداشتن موقعیت کنونی، نتیجه تربیتی شایسته ای برای فرزندان همراه ندارد. چیزی که مسلم است این است که کودک و نوجوان امروزی به سادگی یک کلیک، می تواند با دنیایی از اطالعات مواجه شود که لزوما همه آنها غیرمؤثر، مخرب و غیرضروری نیستند.برای دوری از این اتفاق، الزم است به جای ضعیف نشان دادن این منبع، از آن برای قدرتمندتر کردن خودتان بهره بگیرید.

۳-رژیم بگیریم... :

یکی از شیوه های مؤثر در آموزش فرزندان، توجه به نقش الگویی والدین است. این که شما چگونه با فضای مجازی مواجه می شوید، می تواند به صورت غیرمستقیم اما عمیقا در روند رویارویی فرزندان مؤثر باشد. از جمله این موارد میزان زمانی است که به شبکه های اجتماعی اختصاص می دهید. برای این منظور، زمان حضور خود را در فضای مجازی مدیریت کنید، به ویژه هنگامی که فرزندتان همراه شما در منزل است، تالش کنیدوقت کمتری به حضور در فضای مجازی اختصاص دهید و گاهی برای حضوردر فضای مجازی رژیم بگیرید!

۴- شرح دهیم.. :

در صورتی که ناچار هستید زمانی را در خانه به فضای مجازی اختصاص دهید و امور شغلی خود را دنبال کنید، این امر را برای فرزندتان شرح دهید. تجربه تان را توضیح دهید و ضرورت های شغلی خود در فضای مجازی را به گفت وگو بگذارید و بگویید در صورت عدم توجه به شبکه های اجتماعی یا عدم حضور در فضای مجازی چه اتفاقاتی برای حرفه شمارخ می دهد.یک پیشنهاد عالی این است که گاهی از او درباره حرفه تان در شبکه های اجتماعی نظر بخواهید، معمولا بچه ها ایده های نابی دارند.

۵- شریک شویم... :

برای این که بهتر بتوانید با فرزندتان احساس و برداشت مشترک از فضای مجازی داشته باشید، در برخی اپ ها، برنامه ها و بازی های مربوط به فضای مجازی شرکت و از آنها استفاده کنید. البته مراقب باشید خودتان معتادنشوید! آشنایی شما با این محیط، از نگاه فرزندتان می تواند هم درک بیشتری برای تان فراهم آورد و از سوی دیگر امنیت باالتری برای فرزندتان همراه داشته باشد.در مجموع، یکی از نشانه های درک والدین از فرزندان این است که علاقمندی های او را می شناسند و برخی مواقع با این عالقه ها همراه می شوند.نیازی نیست این موارد به علاقه شخصی شما تبدیل شود، اما الزم است بدون سرزنش کردن از این که چرا چنین چیزی را دوست دارد، به عنوان فردی هم سال فرزندتان به این دنیا نگاه کنید.

برچسب‌ها: 

دیدگاه شما

آخرین اخبار