نمایش 11 - 20 از 388
تحلیل
با اندکی تأمل متوجه می شویم که نبرد رسانه‌ای دشمن علیه نظام اسلامی ایران در بالاترین حد ممکن است و شدت آن روزبه‌روز هم بیشتر می‌شود. امروز نیاز است که از الگوی دفاع مقدس برای جهاد تبیین که تصریح مقام معظم رهبری است استفاده کنیم. اما شرایط جهاد تبیین با دفاع مقدس افتراقات و اشتراکاتی دارد که فهم آن به جهاد تبیین کمک می کند:
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی با نام ایرنا در همدان فراز و نشیبهای مختلفی داشته است . اکنون و در آستانه تغییر مدیر این رسانه برخی نکات مهم را یادآوری می کنیم
تحلیل
فراطیون مدعی اصلاحات، تجاهل می کنند و عوام را به اشتباه می اندازند. خطاب به منتقدان می گویند "قبلا مذاکره را بد و حرام می دانستید، اما حالا که دولت خودشان سر کار آمده، مذاکره می کنید".
می گویند چرا پنهانکاری؟ "حتما غرض و مرضی است در توافق با چین و روسیه." البته مطالبه شفافیت خوب است. اما باید دید مقصد شفافیت چیست و کجاست؟ فرض کنید یکی مدعی شفافیت همه اسناد طبقه بندی کشور شود. یا بگوید باید مسیر دور زدن تحریم ها را شفاف کنید. منطقی است؟ مطالبه شفافیت عقلانیت می خواهد. امروز رسانه هایی مدعی شفافیت شدند که بیشترین اصرار را برای تحریم بیشتر سفره ملت ایران دارند. طبیعی است که استرس گرفتند پشت پرده توافق با چین و روسیه چیست؟
اکنون و بعد از گذشت ۵ ماه از دولت سیزدهم که برخی از ابهامات رفع شده‌اند، می‌توان یک پیش‌بینی حداقلی از تورم در سال آینده داشت.
تحلیلی بر جهاد تبیین
رهبر انقلاب برای چندمین بار از «جهاد تبیین» سخن گفتند و در دعای معنادار خود در دیدار با مداحان اهل بیت(ع) از جهاد تبیین به عنوان «جهاد عظیم روزگار ما» نام بردند.
پاسخ به شبهات
" ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﯽ ﺍﯾﺪ. ﻫﻤﻪ ﺍﺩﯾﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ. ﻫﺰﺍﺭﻩ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺍﯾﺪ ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺍﯾﺪ. ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺍﺳﺖ. ﺗﺎﺯﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺻﻮﺍﺏ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺛﻮﺍﺏ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻭ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺍﯾﺪ؟ ﭼﺮﺍ ﻣﯽ ﺍﯾﺪ؟ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺍﻭﻝ ﻧﯿﺎﻣﺪ. ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺩﻭﻡ ﻫﻢ ﻧﯿﺎﻣﺪ. ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﺗﻦ ﺳﻼﺧﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﻧﯿﺎﻣﺪ. ﺯﻧﺎﻧﯽ ﺑﯽ ﺍﺑﺮﻭ ﺷﺪﻧﺪ ﻧﯿﺎﻣﺪ. ﺍﺯﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﮔﺮﺑﻪ ﺧﻮﺭﺩﻧﺪ ﻧﯿﺎﻣﺪ. ﺑﻪ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﻨﺪﻫﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺷﺪ ﻧﯿﺎﻣﺪ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﮐﯽ ﻣﯽ ﺍﯾﺪ؟ ﻣﯽ ﺍﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﻨﺪ؟ ﺟﻨﮓ ﺍﻓﺮﻭﺯﯼ ﮐﻨﺪ؟ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﻮ ﺭﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺳﺎﻝ ﺑﮕﯿﺮﺩ؟ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﮐﺸﺘﺎﺭ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﺴﻠﻬﺎﯼ ﺑﻌﺪﯼ ﺑﮕﯿﺮﺩ؟ ﺩﻭ ﺳﻮﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﮑﺸﺪ؟ ﭼﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮﺍﻥ؟؟؟
ازدواج هر قدر هم که به هندوانه در بسته و شانس و اقبال نسبت داده شود، اما باز اصولی دارد که پیروی از آنها می تواند شما را خوشبخت کند. اصولی که می توان آن ها را فارغ از جغرافیایی که افراد در آن زندگی می کنند به تمامی جوان های آماده ازدواج و زوج های جوان تعمیم داد.

صفحه‌ها