نمایش 21 - 30 از 390
ازدواج هر قدر هم که به هندوانه در بسته و شانس و اقبال نسبت داده شود، اما باز اصولی دارد که پیروی از آنها می تواند شما را خوشبخت کند. اصولی که می توان آن ها را فارغ از جغرافیایی که افراد در آن زندگی می کنند به تمامی جوان های آماده ازدواج و زوج های جوان تعمیم داد.
شایعاتی درباره این بیماری رایج است که بسیار دور از واقعیت میباشد. بسیاری بیماران اسکیزوفرنیک را احمق، دیوانه تمام عیار، مجنون و آشفته می نامند واین به این معناست که این بیماران خطرناک، غیر قابل پیش بینی، غیر قابل درک و خارج از کنترل هستند.
روزها، ماه ها و سال ها می گذرد و عده ای حتی آیه ای از قرآن را قرائت نمی کنند و کاربرد قرآن برای آنها منحصر است در: زینت بخشی سفره عقد، بدرقه مسافر، ورود به خانه جدید، سوگند خوردن و به سر گرفتن آن در شب های قدر.
قهر و آشتی و رفت و آمدهای چندین باره برخی سلبریتی‌ها به تلویزیون و مصلحت بازی‌های برخی مدیران رسانه ملی نسبت به این ماجرا آنقدر مضحک به نظر می‌رسد که دیگر نه شان و منزلتی برای آن هنرمند باقی می‌ماند و نه آن مدیر مصلحت باز.
/ یادداشت / محمد کاظم انبارلویی
امروز هر کس که کمترین بهره هوش سیاسی داشته باشد، می ‌داند که راهبرد آمریکا در مقابله با ایران «نفوذ در داخل» و «قطع نفوذ ایران در منطقه و جهان» است.امروز با فشار یک دکمه میلیون‌ ها صفحه اسرار کشور را می ‌توان با کمترین هزینه به دشمن داد.
غم برجسته ترین و فراوان ترین نشانه هیجانی در افسردگی است. غم آنچنان بر زندگی بیمار حاکم است که او تقریبا در تمام ساعات بیداری خود گریه می کند. عموما افراد افسرده هنگام صبح احساس بدتری دارند.
قهر یا آشتی
ویلیام گلسر نظریه پرداز علم روان شناسی نوین می گوید :" ﺗﺌﻮﺭﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ " ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻲ ﺁﻣﻮﺯﺩ ﻛﻪ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻣﻦ ، ﺍﺳﺎﺱ ﻭ ﺷﺎﻟﻮﺩﻩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﻭ ﺷﺎﻟﻮﺩﻩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ !.
دهه فجر  روزگاری تا ابدیت روشنایی را را بر دوش خود حمل می کند
یادداشت
تفسیر کلمه «فاطمه» در کلام امام صادق(ع)
امام صادق(ع) سؤال فرمود: آیا می‌دانید تفسیر کلمه «فاطمه» چیست؟ سپس فرمود: یعنی شر و بدی در وجود او راهی ندارد و اگر برای همسری این بزرگوار علی نبود تا قیامت کسی همشأن ایشان نمی‌شد.

صفحه‌ها